DEYİMLER

10 Ocak 2011 – 20:26 -

DEYİMLER

 A

Adam evladı

Adam kıtlığında

Adam sandık eşeği altına serdik  döşeği

Adam sarrafı

Adama benzemek

Adla sanla

Ağzı var dili yok

Ağzına çöp ölçmek

Ağzından yel almak

Ağzını hayra aç

Ağzıyla kuş tutmak

Akıl defteri

Akıl hocası

Akla karayı seçmek

Aklı gitmek

Aklın olmaya da inanasın

Aklını başına topla

Aklının tokası çıkmak

Al benden de o kadar

Al gülüm ver gülüm

Al haberi çocuktan

Al malını gör hayrını

Alaf çalmak

Alan razı, saçan razı

Aldı yürüdü

Alem duydu

Alın damarı çatlamak

Alın teri

Alın yazısı

Ali Cengiz oyunu

Alnını karışlamak

Alt olmak

Alt üst etmek

Amana geldi

Ana baba günü

Anan o kadar güzel mi?

Anasını ağlattı

Anasının kızı

Anca varırsın

Ara bozucu

Ara bulucu

Arap olayım

Arkası kalındır.

Armut piş, ağzıma düş

Arpa görük eşşek gibi anırmak

Ashabını bozmak

At olup buyruk tutmak

Ateş pahasına

Ateşten gömlek

Ayağın altında yumurta mı var

B

Babasının canına rahmet

Bağrına taş bastı

Bahtı bağlı

Bakar kör

Baldırı Çıplak

Balık kavağa çıkınca!

Balk, atmak(şimşek çakması)

Baltayı taşa vurdu

Bam teline bastı

Barut kesildi

Baş üstünde yeri var

Baş ütülemek

Başına buyruk

Başına çıkılmıyor dibine yıkılmıyor

Başına gün doğdu

Baştan çıkarmak

Bayramlık ağzını açmak

Benzi atmak(solmak)

Benzine kan geldi

Bestilini çıkarmak

Beyni bulanmak

Bininen gitmek

Bir bit yeniği var

Bir dikili ağacı yok

Boğaz Tokluğuna  çalışmak

Boğazı büyük

C

Can başa sıçrar

Can evinden vurmak

Can havli

Can Pazarı

Can pekmezden tatlı

Can sıkıntısı

Can yoldaşı

Canı burnuna gelmek

Canlı cenaze

Cas cavlak etmek

Cebi delik

Cehennem zebanisi

Cennetin kapısını açmak

Cibiliyeti bozuk

Cin çarpmak

Curcunaya çevirmek

Çakır keyif

Çala kalem

Çalayı  tepesine  sürmek

Çalı çırpı

Çalmadan Oynamak

Çamur atmak

Çamura yatmak

Çanak tutmak

Çaptan düşmek

Çeken bilir

Çeki düzen vermek

Çekip çevirmek

Çene Yarıştırmak

Çenesi düşmek

Çenesi düşük

Çıra gibi yanmak

Çil yavrusu gibi dağılmak

Çizmeyi aşmak

Çocuktan al haberi

Çürük tahtaya basmak

D

Daha suyunu almamış

Dal budak saldı

Dalbudak Salmak

Dalga geçiyor

Dama taşı gibi oynatmak

Damdan düşer gibi

Damdan düşer gibi

Danışıklı döğüş

Darısı başıma

Davulun iki tarafına vurmak

Dediğim dedik çaldığım düdük

Defterden silmek

Değirmen gibi öğütmek

Değirmende haklısın demişler

Deli dana gibi dönmek

Deliye pösteki saydırmak

Demir yürekli

Demirci köresi gibi pafıttırmak

Dert tutuk tavuk gibi düşünmek

Dev aynası

Deve kini tutmak

Devede kulak

Deveyi kucağına alıp karıncaya binmek

Dıkız gelmek

Dışlığı gelmemek

Dikili ağacı yok

Dikiş tutturamamak

Dil yarası

Dile düşmek

Dilinde tüy bitmek

Dillere destan olmak

Dilli düdük

Dipsiz kiler boş ambar

Dizginleri salmak

Dizi yonsullu

Domuzdan bir kıl çekmek

Duvara çöp sokmak

E

Eceline susamış

Eğrisi doğrusuna denk gelmek

El açmak

El birliği

El çekmek

El elde baş başta

Eli ağır

Eli ayağına dolaşmak

Eli çabuk

Eli işte gözü oynaşta

Eline ağır

Eline almak

Enir kulu

Er dayıya kız bibiye

Esip yağmak

Eski çamlar bardak oldu

Eski köye yeni adet

Eski tas eski hamam

Eşek hoşaftan ne anlar

Etekleri tutuştu

 

F

Faka basmak

Fare deliği bin altın

Felek düşkünü

Fermanlı deli

Fesat kumkuması

Fıçı dibi

Fırıldadak çevirmek(Kanunsuz iş yapmak)

Fındık kurdu

Fırsat düşkünü

Fırsatı  ganimet  bilmek

Fitili almak

Fol  yok yumurta  yok

Fos çıkmak

G

Gadasını almak

Gafil avlamak

Gafile kalem, nafile kelam

Gailesi başından aşmış

Gavur inadı tuttu

Gavut atmak

Geç kalana ya soğan ya süven

Geçi getirik kahya gibi oturmak

Gelen ağam giden paşam

Gelen paşam, giden ağam

Gelin güvey olmak

Gezleri fal taşı gibi açıldı

Gıbırcık sıçırtmak

Gırıla gitmek

Göbeği düşmek

Göbek çektirmek

Göğe taş atıp, başını altına tutmak

Göğüs germek

Gölge düşmek

Gölgesinden korkmak

Gönül kaptırmak

Göz boyamak

Göz dikti

Göz etmek

Göz hapsine almak

Gözleri ışıl ışıl etmek

Gözü düşmek

Gözün gö daşa

Gözünden uyku akmak

Gözüne gözükür olmak

Gözünün yağını yemek

Gün battı kürtüllü yattı

Gün görmek

H

Ha hoca Ali ha Ali hoca

Habbeyi kubbe yapmak

Hac sevabı yazılmak

Hak değirmende olur

Haraca kesmek

Hatırını hoş etmek

Havanda su dövmek

Hayırsız evlat

Hazıra konmak

Her şeye maydanoz olmak

Hey heyleri tutmak

Hışı çıkmak

İ

İçi bayılmak

İçi kan ağlamak

İfrit kesilmek

İllet getirmek

İpi kırdı

İpin ucunu kaçırmak

İşi yok it daşlamak

İt canlı

İte dalanmaktansa çalıyı dolanmak

İtinin hatırı yoksa, istinin hatırı var

K

Kabak çiçeği gibi açılmak

Kabasını almak

Kafası esmek

Kafası kazan gibi olmak

Kalbi sızlamak

Kaş yapayım derken göz çıkarmak

Kazan karası

Kazanın dibini yalamak

Kılı Kırk yarmak

Kırk dereden su getirmek

Kırkından sonra saz çalmak

Kızım sana mı inanayım gözüm sana mı

Kili tarağı toplamak

Kocaya varmak

Kulaklarının kesilmesi

Kurda kuşa yem olmak

L

Leb demeden leblebiyi anlamak

Lokma ağzında büyümek

Lokmasını saymak

Lök gibi oturmak

Lütfu ile kahrı eşit olamak

M 

Marmara çırası gibi yanıp tutuşmak

Mavra şişirmek

Meteliğe kurşun sıkmak

Muradına ermek

N

Nabzını yoklamak

Nalları dikmek

Ne  baş belli ne ayak

Ne bilir bayramı lak lak içer ayranı

Ne halin varsa gör

Ne mal olduğunu anlamak

Ne sakla minnet ne bıyığa minnet

Nohut oda bakla sofa

 

O

O hacı, bu maçı, kim olacak boyacı

Ocağına incir ağacı dikmek

Ocaklardan kiş kiş ola

Oğulların ağ yesin, eniştelerin yağ yesin

Okuntu oğlağı

Ö

Öküz öldü, ortaklık bozuldu

P

Paçavrasını çıkartmak

Papaza kızıp oruç yemek

Patırtı çıkarmak

Pay sürmek

Pelesenk düşmek

Perisi hoşlanmamak

Pılıpırtıyı toplamak

Pire için yorgan yakmak

Püsküllü bela

Püsüyü torbaya koymak

R

Rufailer karışmak

S

Sakalı boşa ağırtmak

Sap derken saman demek

Sap yiyip saman sıçmak

Sebil etmek

Sersem sepet

Sıçıp sıvamak

Sıtkı sıyrılmak

Sivri sakallı

Sokak süpürgesi

Soyup soğana çevirmek

Sömeği pırtmak

Söz bir allah bir

Sözüm yabana

Su gibi gitmek

Su yüzüne çıkmamış

Suratını asmak

Suyu kaynağından içmek

Süklüm püklüm

Sütüne havale etmek

Ş

Şafak atmak

Şeytanın arka ayağı

Şırazaden çıkmak

Şundan bundan söz etmek

T

Tabana kuvvet

Tadı tuzu kalmamak

Tanrı misafiri

Taşı sıksa suyunu çıkarır

Tavşan yamaca geçmek

Tekne kazıntısı

Temcit pilavı

Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüne koymak

Tepe tepe kullanmak

Tereyağından kıl çeker gibi

Tersi dönmek

Tersinden kalkmak

Tez canlı

Tımarhane kaçkını

Tıpış tıpış yürümek

Tilki uykusu

Tok evin aç kedisi

Toz kondurmamak

Turşusu çıkmak

Tuzu kuru

Tütünü tepesinden çıkmak

 

U

Ucu ortası belli olmamak

Ucu ucuna getirmek

Uçan kuşa borcu olmak

Uğrağı tutmak

Uyku gözünden akmak

Ü

Üstüne almak

Üstüne gül koklamak

Üstüne toz kondurmamak

Üzerine sünger çekmek

Üzerine tüy dikmek

Üzerine yıkmak

V

Vıdı vıdı etmek

Vur abalıya

Y

Yağlı müşteri

Yahudi pazarlığı

Yahudi yaygarası

Yaka silkmek

Yalancı pehlivan

Yalın ayak başı kabak

Yaralı parmağa işememek

Yarması kaynamak

Yaşı benzemesin

Yaygarayı basmak

Yedeğe almak

Yedi düvele meydan okumak

Yediği naneye bak

Yediğin önünde yemediğin arkanda

Yem borusu

Yemede yanında yat

Yere sermek

Yerini yadırgamak

Yeşil ışık yakmak

Yetmiş iki dereden su getirmek

Yılan gibi sokmak

Yol iz bırakmamak

Yolunu sapıtmak

Yumruk mezesi

Yumurta kapıya gelmek

Yumurtaya kulp takmak

Yumuş buyurmak

Yumuş tutmak elinin davışıyla aramak

Yüksekten atmak

Yükünü tutmak

Yüreği düşmek

Yüreğinin yağı erimek

Yürek selanik

Yüz göz olmak

Yüzü soğuk

Yüzü tutmamak

Yüzünü azdırmak

Yüzünün suyunu dökmek

Z

Zaloğlu rüstem kesilmek

Zartayı çekmek

Zemheri püsüsü gibi gezmek

Ziyan zebil olmak

Zurnacının karşısında limon yemek 

Zurnanın zırt dediği yer


Kategori Sözlüğümüz | Yorum yok »

Post a Comment