İNCE MEMED

10 Ocak 2011 – 23:13 -

İNCE MEMED(ÖZET)

İnce Memed dağlardadır. Jandarmalar her yerde onu aramaktadır. Onu bulurlar, kuşatırlar ama ele geçiremezler.Askerler kovalar, O kaçar ve aklına Vayvay Köyü gelir.Orası sığınabileceği tek yerdir ve tek umudu Koca Osman’dır.Koca Osman İnce Memed’i çok sever.Ona “şahinim” der. Memed köye gelir. Koca Osman onu bağrına basar.O kadar çok sevinir ki köylüler onun bu sevincine bir anlam veremezler, şaşarlar. Koca Osman’ın,  Memed’in köyde olduğunu söylememesi gerekmektedir. Aksi takdirde Memed yakalanır. Çünkü bir eşkıya için dağların dışı çok tehlikelidir. Koca Osman, köylüye Memed’i söylememek için kendini zor tutar, ama ona gözü gibi bakar. Vayvay Köyü’nün ağası Ali Safa Bey, köylülerin köyü terketmelerini ister. Böylece bütün topraklar ona kalacaktır, ama köylü anavatanını terketmek istemez.Bunun üzerine Ali Safa, çok kızar ve onunla köylü arasında amansız bir savaş başlar. Ali Safa onları kovmak için elinden geleni yapar. Hemen her gece adam tutarak köyü kurşunlatır. Birkaç kişi köyü terketse de köylü direnir.Ali Safa, Yobazoğlunun tapusunu ister, ama Yobazoğlu karşılığında onun yağız atını(en değerli atı)ister. Ali Safa mecburen kabul eder, ama ona kin tutar. Yobazoğlu, Ali safa’yı alaya alır, atını aldım, avradını da alacağım diye. Ali safa, Yobazoğlu’nun evini yaktırır. Jandarma, kendi evini yaktığı için!!! Yobazoğlu’nu döver, Yobazoğlu köyü terk eder. Yağız at kaybolur. Onu bulması için Adem görevlendirilir. Yağız at çok değerli bir attır. Onu vurmak mümkün değildir. Çok hızlı ve atik bir attır ki bazıları onun cin, peri olduğunu sanar. Memed hala Koca Osman’ın yanında kalmaktadır.İnce Memed bu kadar bebek yüzlü,genç,ince olmasına rağmen çok büyük işler başarmıştır. Artık bir efsane olmuştur. Vayvay Köyü’nde Seyran adında bir kız vardır. Bu kız çok acı çekmiştir ve hep hüzünlüdür. İçten çok acıklı türküler söyler,  herkes onun haline acır. Zeynel de Vayvay köyündendir, Ali Safa’nın adamı olarak bilinir. Ali Safa’ya köyde olup biteni söylemektedir. Köylü, Ali Safa’ya karşı çıkamaz,  çünkü arkalarında güvenebilecekleri birisi yoktur. İnce Memed’in köyde olduğunu bilseler çok yüreklenirler ama Koca Osman bunu söyleyemez yoksa kısa sürede Memed’in yeri öğrenilir. Koca Osman sadece cesaretiyle köylüye mesaj vermeye çalışır. Köyün muhtarı Seyfali’dir.  Güvenilir bir insandır kendisi. Ali Safa sürekli köyü kurşunlatır ve evleri ateşe verir. Köylü gıkını çıkaramaz. Ferhat Hoca nereden geldiği bilinmeyen,uzun boylu,otuzlarında yiğit esrarengiz bir adamdır. Adem ise yağız atın peşindedir. Bu iş Adem’e, Ali Safa’nın güvenilir bir adamı ve iyi nişancı olduğu için verilmiştir. Koca Osman, Ali Safa’nın saldırılarına karşı koymaya çalışır. O kadar çok sabırsızlanır ki Memed’i söylemek için bütün dikkatleri kendi evine çeker. Memed bundan rahatsız olur ve çaresiz, köyü terketmeye karar verir,  hem de çok sevdiği Koca Osman’la vedalaşmadan. Koca Osman Memed’e güvenir ve Memed’in adını vermeden onun yerini göstermeye gider. Bir de bakar ki Memed ortalıkta yok. Kamer Ana’dan öğrenir ki Memed,  köyüne gitmiştir. Koca Osman,  sinirlenir ve üzülür,  ama bunlar Memed’i geri getiremez. Köylü, Memed’in köyde olduğunu duyunca ilk önce çok sevinirler, fakat gittiğini öğrenince şaşırırlar. Köylü, Koca Osman’a niye daha önceden söylemedi diye sitem eder.İnce Memed’in, Vayvay Köyü’nde bulunduğu, sonradan yine kaybolduğu bütün köylere kısa zamanda yayılır. Memed köyüne doğru yola çıkar. Sapa yollardan,kapalı arazilerden Sarı Ümmet’in evine varır,  Ümmet ona erzak verir ve hemen geri dönmesini söyler, çünkü köy, askerlerle doludur. Her yerde onu aramaktadırlar. Memed, Hürü Ana’dan köyde olup biteni öğrenir. Memed’in Abdi Ağa’yı öldürmesi köylüyü ilk başta çok sevindirmiştir, ama sonra Abdi’nin yerine silahlı,zalim Kel Hamza gelince köylü,  Abdi Ağa’yı mumla aramaya başlamıştır. Köylü Kel Hamza’dan çok çekmiştir ve Memed’e çok kızgındır. Bu arada Memed, Hürü Ana’nın kocası Durmuş Ali’nin öldürüldüğünü öğrenir.Hürü Ana hep Topal Ali’nin Hamza’nın adamı olduğunu söyler. İdris Bey, 30 yaşlarında ince,uzun ve yiğit bir adamdır. Kendisi büyük bir aşiretin başındadır. Arif Saim Bey ise gereksiz konuşmayı sevmeyen sert bakışlı biridir. Mebustur, zengindir. Arif Saim Bey, Çukurova’da toprak arar ve İdris Bey’in toprağının çok iyi olduğunu öğrenir. Onun toprağını almak ister,  karşılığında çok cazip tekliflerde bulunur, ama İdris Bey bu teklifleri kabul etmez ve kararını inatla değiştirmez. Bu sırada Vayvay köylüsü Koca Osman’a, Memed’in niye köyde olduğunu söylemedin, diye kızar. Koca Osman yataklara düşer, hastalanır. Vayvaylıların atları öldürülür.Bu durum karşısında köylünün bir kısmı göç eder.Bu at işini Yağmur Ağa’nın çetesinin yaptığını herkes tahmin edebilmektedir çünkü en iyi at çalan çete onunkidir.Arif Saim, bir numara yaparak İdris’i hapse attırır ve istediğini elde eder. Asım Çavuş, Memed’i Dikenlidüzü Köyü çıkışında kıstırır ama Memed rahat bir şekilde 180 askerden kaçar. Asker takiptedir, ama Topal Ali onların dikkatini dağıtır.Çünkü o İnce Memed’in yanındadır. Memed kendini Süleyman Emminin yanında bulur. Memed’i, Süleyman Emmi eşkıya yapmıştır. Süleyman’la sohbet ederken  anlar ki Abdi ölse, Hamza gelir,o ölse yerine başka biri gelir yani bir ağa gider diğeri gelir”.Kel Hamza ve Çavuş, Topal Ali’yle Yel Musa adında bir izciyi Memed’in izini sürmesi için görevlendirir. Topal Ali,  Memed’in nereye gittiğini bilmektedir, böylece Yel Musa’yı yanıltmaya çalışır. Son çare olarak ona silah çeker.Yel Musa durumu anlar ve pes eder.Ali Safa, köylüyü çıkarmak için bu sefer de hükümete başvurur.Topal Ali, Memed’e haber verir. Memed, Süleyman’ın evinden ayrılır ve İsmail Emmiye gider, ama büyük bir öfkeyle karşılaşır. İsmail Emmi de ona Abdi’yi öldürdüğü için kızgındır. Sonra Memed ona azığını verince İsmail emmi sakinleşir. İdris Bey, Arif Saim’in oyununa yenik düşmüş fakat toprağını satıp hapishaneden çıkmıştır. Vayvay köyüne gider ve Koca Osman’la karşılaşır. Koca Osman’a, Memed’i bulacağına söz verir. Memed yine dağlara çıkmıştır ve ara sıra jandarmayla çarpışmalara girer. Ali Safa, köylünün İnce Memed’den güç aldığını anlar ve İnce Memed’i öldürmek için peşine düşer.Onu öldürmesi için de İdris Bey’i görevlendirir. İdris Bey, Memed’i bulur,  ama onu öldürme girişiminde bulunmaz, onunla kardeş olur. Hamza köylünün malını satar ve köylü sefalet içinde kalır. Memed çarpışmalarda yaralanır.Yaralı bir şekilde Vayvay köyüne, çocuk kılığında girer. Koca Osman onu bulur. Olayı birçok köylü gibi Zeynel de görür ve hemen Ali Safa’ya gider, ama bir türlü Memed’in Vayvay’da olduğunu söyleyemez. İkilemde kalır. Bu arada Ferhat Hoca ve adamları da Zeynel’i öldürmek için seferber olur. Zeynel, Ali Safa’ya söyleyemez, ama Ferhat Hoca’nın adamları Zeynel’i öldürürler ve Ali Safa’nın tarlalarını ateşe verirler. Atlarını çalarlar. Ali Safa bu durumu garipser.Bunlar acaba kime güveniyor, diye düşünür. Zeynel’in de gelmemesi bir garibine gider. Şimdi ne yapacağım diye düşünür durur. Topal Ali, Hamza’nın gözünü korkutur. İnce Memed seni öldürmek için Çukurova’ya indi, der. Hamza çok korkar, kurtuluş yolu arar,yalvarır,yakarır. Ali Safa’nın konağı kurşunlanmaya başlar geceden geceye. Ali Safa ne yapacağını bilemez. İnce Memed’in köyde kalması artık sakıncalıdır.Onu köyün biraz dışındaki bostanlığa, Köse Halil’in yanına götürürler. Köse de ona çok iyi bakacağına söz verir. Memed’in yarası iyileşmeye başlar.Çok acı çekmiş üzgün Seyran kız, Memed’i görünce cana gelir. Çok sevinçli neşeli bir kız olur birden. Ailesini affeder onlarla yaşamaya başlar.Bütün bunların nedeni ise Memed’dir.Ona vurulmuştur. Şimdilik Memed bundan haberdar değildir.Seyran kız hemen hemen her gün bostana gelir, Memed’i ziyaret eder, onlara yemek yapar, yardım eder. Memed’in aklında hep “Abdi gitti hamza geldi” vardır.Ali Safa’yı öldürse Kenan gelecektir. Ne yapacağını düşünür durur. Ali Safa çareyi köylüyle konuşup onlara gözdağı vermekte bulur.Göç eden Vayvay köylüleri geri dönerler.Yobazoğlu da dahildir. Köylü buna çok  sevinir ve onlara daha da bir güven gelir.Ali Safa’nın işi zorlaşır.Ali Safa savcılıktan adam ayartır ve Ferhat Hoca’yla,Yobazoğlu’nu hapse attırır. Memed artık iyileşmiştir ve bostanın yakınlarında yağız atı görürler ve onu yakalamaya çalışırlar. Adem de atın peşindedir. Seyran bir gün yağız atı sevecen yaklaşımıyla yakalar.İnce Memed bundan çok etkilenir ona olan sevgisi artar.Adem, Memed’i görmüştür. Bunu söylemek için Ali Safa’ya gider.Ali Safa, Yobazoğlu’nu, Ademi öldürdü diye hapse attırmıştır oysa ki Adem ölmemiştir. Ali Safa, Adem’i görür ve onu öldürtür.Adem, Memed’in yerini söyleyemeden rahmetine kavuşur. Ali Safa’nın aklına yeni bir fikir gelir ve köyün bütün sularını keser. Köylü zor durumdadır.Ara sıra İdris Bey bostanlığa uğrar, Memed’le işbirliği yaparlar. İdris Bey, Arif Saim’le çarpışmaya gider, ama arkasından vurularak öldürülür. İdris’in ölüm haberini Memed’e Topal Ali götürür. Memed’le Seyran birbirlerine çok yakınlaşırlar.Birbirlerinden hoşlanırlar ve ilişkiye girerler. Köylüler ayaklanır ve suyu açarlar bunun üzerine Ali Safa onların hepsini tutuklatır ve köyün boş yerlerine kapatır.Köyü terkedin yoksa hepinizi içeri tıkarım, der.Köylü, köyü terketmeye karar verir.Köylünün çoğu, köyü terkeder. Memed, Koca Osman’la, Kamer Ana’yla, Seyran’la vedalaşır ve Ali Safa’yı öldürmeye gider. Ali Safa’nın konağına girer ve onu öldürür.Daha işi bitmemiştir.Oradan Hamza’nın peşine düşer ve onu da öldürür. Daha sonra Memed’den haber alınamaz. Dikenlidüzü köyü her sene çakırdikenliği ateşe verir ondan sonra toprağa saban atarlar. Hallerinden memnundurlar.

YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 

Yaşar Kemal, 1923 yılında  Osmaniye iline bağlı Hemite köyünde doğdu. Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına duyduğu ilgi onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti.Yazar ırgatlık, amele başılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik,kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı. Yaşar Kemal, ilk romanı “İnce Memed” ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı’nı kazandı.İnce memed 1930’lu yıllarda Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının acı yaşamını,kan davasını, ağalık ile toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Yazarın betimlemeleri yapıtlarının en önemli özelliğidir.Dili;sade,anlatımı kolay anlaşılabilir,tasvirlerle süslenmiştir.Halk deyişlerine çok yer verilmiştir.İnce memed romanında olay Çukurova bölgesinde geçmektedir.Köyümüzden de  roman içerisinde sıkça sözedilmektedir.


Kategori Bunları Biliyor musunuz? | Yorum yok »

Post a Comment