KARASABAN

10 Ocak 2011 – 23:20 -

Karasaban toprağı sürmek için yapılmış, genellikle sert iki ağacın birleşmesinden oluşan basit bir tarım aletidir. Ağacın sivri olan yerine takılan özel yapılmış saban demiri denen parçaya toprağın aktarılması sağlanır. İkinci parçanın ucuna boyunduruk denilen sabanı çekecek hayvanların bağlanacağı bir düzenek takılır. Boyunduruk karasaban veya pulluğu çekmek için kullanılan hayvanların boynuna takılan ağaçtan yapılmış bir araçtır. İki ağaç ince demir veya sert ağaç parçalarıyla birbirine tutturulmuş uçları hayvanların boynu girecek kadar açık bırakılmış kaçmamaları içinde zelve denen demir veya ağaç parçalarının girebileceği delikler hazırlanmış bir araçtır. Boyunduruğun alt ucunda meşeden yapılma kapak dediğimiz delikli düzenek vardır. Bağlantıyı zelveler yapar. Tarım ve toprak işleri insanlığın var oluş süreciyle birlikte gelişerek olagelmiştir. Geleneksel toplum M.Ö. 6000 de karasabanın bulunuşuyla başlar. Teknolojik yeniliklerin ardı arkası kesilmemesine rağmen; modern tarım aletlerine yenik düşmeyen karasaban kırsal kesimde yaşayan çiftçilerin halen vazgeçilmez tarım aletleri arasındaki yerini korumaktadır. Şuan pulluk tarafından yapılan işi, eskiden karasaban yapardı. Karasaban  günümüzde de çok azda olsa modern tarım araçlarının kullanılamadığı engebeli arazilerde  faydalanılan bir tarım aracıdır. Köyümüz geniş  tarım arazisine sahip olması nedeniyle geçmiş yıllarda karasaban tüm bölgede kullanılmaktaydı.Modern tarım araçlarının kullanılmaya başlanmasıyla birlikte köyümüzde sadece karasaban ile ilgili anılar kaldı.


Kategori Bunları Biliyor musunuz? | Yorum yok »

Post a Comment