MISIR BİTKİSİ

10 Ocak 2011 – 23:00 -

MISIR BİTKİSİ

Buğdaygiller  familyasından olan mısır  yurdumuzun birçok bölgesinde yetişir.Mısırın vatanı, Güney Amerika’dır. 1520’de İspanyollar tarafından Avrupa’ya getirilmiş ve buradan diğer ülkelere yayılmıştır. Ülkemizde, Mısır’dan getirildiği için bitkiye bu adının verildiği sanılmaktadır. Sıcak bölgelerin tahıl bitkilerindendir. Mısır, nemli ve sıcak iklimi sever.  Son yıllarda Çukurova bölgesinde ikinci ürün olarak ekilen mısır önemli gelir kaynağı durumundadır.Köyümüzdede mısır ekimi yaygın olarak yapılmakta olup yılda yaklaşık 6000 dönümlük alana mısır ekimi yapılmaktadır.Mısır tanelerinde % 67 nişasta, % 10 azotlu maddeler ve % 8 yağ bulunmaktadır. Mısır tanelerinden (meyvesi) gıda maddesi olarak ve hayvan yemi olarak faydalanılmaktadır. Mısır tanelerinden elde edilen yağ, yemeklik yağ olarak veya kozmetik sanayiinde hammadde olarak kullanılır. Mısır yağı, doymuş yağ asidi miktarının düşük olması sebebiyle damar sertliği olan hastalara yemek yağı olarak tavsiye edilmektedir.  Püskülün bileşiminde karbonhidratlar, potasyum, sodyum ve kalsiyum tuzları vardır. İdrar söktürücü ve taş düşürücü olarak kullanılırlar.

MISIR PÜSKÜLÜNÜN FAYDALARI

Mısır bitkisinin taneleri, yüksek oranda nişasta ile doymamış yağ asitleri, A vitamini içerir. Bu yüzden mısır taneleri hem insanlar hem de hayvanlar için değerli bir besin kaynağıdır, ilaç olarak kullanılanılır. Ayrıca tibbi etkileri ve kullanımı açık esmer ya da kırmızımsı renkli hafif ve özel kokusu bulunan mısır püskülünün tıbbi etkileri ve bunlardan yararlanma yöntemleri şöyle özetlenebilir; Sakinleştiricidir,Bedeni güçlendirici toniktir.Romatizma tedavisinde yardımcı olur,İdrar söktürücüdür,Mesane taşlarını düşürür,Üretrit (idrar yolları enfeksiyonu), sistit (mesane enfeksiyonu) ve prostatit (prostat bezi enfeksiyonu) tedavilerinde etkilidir, özellikle ayrıkotu ve civanperçemi ile birlikte kullanılırsa daha etkili olur, Çocuklarda böbrek sorunlarının atlatılmasına yardımcı olur. Mısır tanelerinden elde edilen mısırözü yağının, sıvı bitkisel bir yemeklik yağ olarak, damar sertliğini önlediğini, kullanan kişilere bu konuda büyük yarar sağlamaktadır.Ayrıca Mısır tanelerinden elde edilen mısırözü yağının, sıvı bitkisel bir yemeklik yağ olarak, damar sertliğini önlediğini, kullanan kişilere bu konuda büyük yarar sağladığını bilinmektedir.


Kategori Bunları Biliyor musunuz? | Yorum yok »

Post a Comment