SU DEĞİRMENLERİ

10 Ocak 2011 – 23:34 -

Değirmenlerin  kullanılmaya  başlanması  Milat’tan  önceki  yüzyıllara  rastlar.  MÖ  600’de  araplar   tarım  yapabilmek amacıyla yel değirmenini icat ettiler. Bu aynı zamanda değirmenin icadı olarak da söylenebilir. İlk olarak Roma’da ortaya çıkan Su değirmenleri daha sonra Avrupa’nın her yanına yayılarak XI. yüzyıla kadar yalnızca tahılların öğütülmesi amacıyla kullanıldı.Diğer bir bilgiye göre,MÖ 100. yılında Eski Yugoslavya ve Arnavutluk‘ta ilk kez kullanılmaya başlandı.Çarklar tahtadan yapılıyor, tahta dişlilerle döndürülüyordu. Temel olarak bir tekerleğin çevresine yerleştirilmiş paletlerden oluşmaktaydı.Su değirmenleri hareket etmekte olan suyun paletlere uyguladığı kuvvetin çarkı döndürmesi ve bu dönme hareketinin de çarkın merkezindeki mil aracılığıyla makinelere iletilmesi ilkesine dayalı olarak çalışmaktaydı. İnsan yada hayvan gücünün yerini alan ilk mekanik enerji kaynağı olan su çarkı, suyun yükseğe çıkarılması, tahılların öğütülmesi vb.değişik amaçlarla kullanıldı.Değirmenlerin en önemli parçası olan değirmen taşı,Kum taşı, bazalt ya da granitlerdir. Çok sert olmasına rağmen, parçaları kolay kopabilir, kolayca ayrılabilir. En iyi değirmen taşları ise, üçüncü zaman’dan kalma taşlardır.Kolay öğütülmesi için taşların hububatı parçalayan yüzlerinin dişlenmesi gereklidir. Bu dişler, 5-6 milimetre derinlikte ve taşın döndüğü yöne bakan kenarı dik, öbür kenarı yatık olarak meydana getirilir. Eski dönemlerde köyümüzde büyüklerimiz buğday öğütmek için Yanlızdut köyü ile Karabacak köyü arasında bulunan su değirmenine giderler orada günlerce sıranın kendilerine gelmelerini beklerlerdi.


Kategori Bunları Biliyor musunuz? | Yorum yok »

Post a Comment