Ağıtlar ve Şiirler

11 Ocak 2011 – 21:00 -

Ağıt

Ağıt; genellikle bir ölümün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Doğal afetler,ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir.Ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denilmektedir. İnsanlar başta ölüm olmak üzere çeşitli sebeplerle sevdiklerinden ayrılmak durumunda kalırlar. Kişilerin hastalanması , kızın gelin olması, delikanlının askere gitmesi , vatan toprağının kaybedilmesi , sevgilinin gidip de geri dönmemesi, sel baskını, zelzele, yangın, salgın hastalık gibi büyük felaketlerin meydana gelmesi sevilen hayvanların kaybı ve ölümü üzerine söylenen ezgili şiirler ağıt türünden eserlerdir. Bütün bunlardan hareketle ağıt; İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı – cansız bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, feryatlarını, talihsizliklerini, düzenli – düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden türküler olarak tarif edilmiştir. Başka bir ifadeyle ağıtlar, ölenin ardından dökülen gözyaşları ve çekilen gönül ıstırabının acı dolu terennümleridir.Türk kültüründe oldukça köklü bir maziye sahip olan ağıt ve ağıt söyleme veya ağıtçılık geleneği, çeşitli Türk boyları tarafından günümüze kadar yaşatılan ortak eski geleneklerden birisidir.

Değerli okurlar  ağıtlara  ve şiirlere sitemizin  bu bölümünde yer  verdik. Bu  kültürümüzü yaşatmak, unutmadan   ve   unutturmadan   gelecek nesillere aktarmak amacıyla katkılarınızı bekliyoruz. Şiirlerinizi, ağıtlarınızı olayın hikayesi ile birlikte vayvaylikoyu@gmail.com  adresine gönderebilirsiniz.


Kategori Ağıtlar ve Şiirler | Ağıtlar ve Şiirler için yorumlar kapalı

Bu yazı için yorumlar kapalıdır..