AZGIT KALESİ

18 Ocak 2011 – 23:30 -

AZGIT KALESİ
Azgıt kalesi Andırın’a 5 km kuzeyde Yeniköy (Azgıt) sınırları içerinde sarp bir kaya kütlesinin üzerine kurulmuştur. Göksun ve Kapadokya ovasını, Çukurovaya   bağlayan stratejik yolun batı kanadında küçük bir garnizon kalesidir. Kalenin İç sur alanı 1.600 m² kadardır. Kale doğu tarafında 150 m batı ve güneyinden 40-50 m bir yüksekliğe sahiptir.Kalenin kitabesi günümüze kadar gelememiş olup, kaynaklarda da ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır Dağın biçimine göre oval bir biçimi vardır. Batı kapısında büyük bir Roma haçı kabartması mevcut, ok ve mızrak atmaya elverişli sekiz adet mazgal deliği bulunmaktadır. Surlarının güneyi ve batısı ayakta, kuzeyi ve doğusu büyük oranda tahrip olmuştur. Dört sağlam burcu ile üç kapısı mevcuttur. Kalenin güney yönündeki su sarnıçlarının üstündeki ikinci kat duvarları sağlamdır. Sarnıçların su giriş boruları halen sağlam olarak mevcuttur. Kale Hıristiyan Roma dönemine ait olmakla beraber, Bizans döneminde bakım ve onarım görmüştür.Kaleye, üç km. uzaktan pişmiş toprak borularla Alagedik ve Kazan pınarı yaylalarından su getirilmiştir. Güneyindeki ve doğusundaki dağların geçit verdiği bölgeye “Battal’ın Kısığı” denmektedir. Bu bölge Emeviler döneminde Malatya Emiri Seyyid Battal Gazi tarafından fethedildiğinden halk arasında kalenin sahip olduğu geçidin adına Battal’ın Kısığı adı verilmiştir.


Kategori Gezelim Görelim | Yorum yok »

Post a Comment