GEBEN-MEYREMÇİL KALESİ

18 Ocak 2011 – 23:29 -

GEBEN -MEYREMÇİL  KALESİ   

Andırın ilçesinde Geben-Göksun yolu üzerinde ve Geben’e 3 km. uzaklıkta bulunan Geben Kalesi güneydoğu torosların en hırçın dağlarından olan Delihöbek ve Kayranlı dağlarının tek geçit noktasında ve yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur. Kalenin ne zaman yapıldığı kesin olmamakla beraber Roma öncesi zamanlarda yapıldığı sanılmaktadır. Kale Geben vadisine hakim olup, önünden geçen iki önemli yolu kontrol amacı ile Roma Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerinde de kullanılmıştır. Kale dış surları ile birlikte 12.000 m2’lik bir alana yayılmış olup, kale iç ve dış surlar olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. Yapımında moloz taş, kireçtaşı ve kesme taş kullanılmıştır. Kale içerisine tonoz kemerli kapalı mekanlar ve su sarnıçları yapılmış olup, bunlar günümüze kadar iyi bir durumda gelebilmiştir. Dış surların büyük bir bölümü tahrip olmuş, yalnızca altı burcu ile mazgalları sağlam durumdadır. Çukurovayı İç Anadolu’ya bağlayan kervan yolu İç Anadoludan başlayarak Göksun, Geben,Andırın,Karatepe istikametini takiben güney bölgelere ulaşırdı. Bu yolun  MÖ 7. yüzyıla ait Karatepe Hitit kitabelerinde adı geçen “Akyol”  olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu kervan yolu üzerinde yapılan kaleler yol güvenliğini sağlayarak yolun çok uzun bir süre tercih edilen bir güzergah olarak kullanılmasına imkan vermiştir.Bu güzergah askeri amaçlar içinde kullanılmıştır.Birinci haçlı ordusu da sefer sırasında bu güzergahı kullanmıştır.Geben sözcüğü Bizans ve Ermeni dönemi tarihi belgelerinde “Gaban” olarak geçer. Geben / Gaban “Geçit yeri” anlamına da gelir. Geben kalesi, “Geçit yerinin” kavşağındadır. Tarihi kaynaklar M.Ö.1500’lü yıllarda Meryemçil isminin “ Mayramşir” olarak yazıldığını gösterir. “Meryem’in şehri” manasına gelmektedir.

 


Kategori Gezelim Görelim | Yorum yok »

Post a Comment