KOZAN KALESİ

18 Ocak 2011 – 23:38 -

KOZAN KALESİ

Kozan ilçesinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Eski adı Sis olan bu ilçemiz Çukurova ve çevre tarihinde yöreye ilk insanın ayak bastığı zamandan berisinin tarihi izlerini yansıtmaktadır. En azından 3.000 yıllık insan yerleşimi bu şehirde yaşanmıştır. Asurluların “Sizu”, Romalıların “Sision” ve daha sonra da “Sis” adıyla bilinen  kent, aynı isimle 1928 yılına kadar varlığını korumuştur.  Kozan ve yakınındaki dağlık bölge Hititler’den Asurlulara kadar uzanan tarihi olayların da yaşandığı yerdir. Mezopotamya’dan İç Anadolu’ya uzanan ticaret ve kervan yolunun Anavarza-Sis-Kayseri bağlantılı olması bölgenin stratejik öneminden de kaynaklanmaktadır. Kozan ve yakın çevresinin sahip olduğu bütün bu olumlu şartlar, ilk çağlardan itibaren, çeşitli kavimlerin yöreye hâkim olma ve yerleşme arzularını kamçılamış, devletlerarası siyasi anlaşmazlık ve savaşlara yol açmış, yörenin birçok kavim arasında el değiştirmesiyle sonuçlanmıştır.Bu bölgenin önemine binaen inşa edilen Kozan Kalesi Kozan ilçesinin yakınında bulunan, kalkerden meydana gelen oldukça dik bir tepe üzerinde bulunmaktadır. 400 mt. rakımlı olan bu tepe ilçeye hakim bir konumdadır. Çukurova’nın en önemli kalelerinden biridir. Oldukça sağlam bir yapıdadır. Kozan kalesi’nin, çeşitli kaynaklarda, Asurlular tarafından yapıldığı ve sonradanda birçok el değiştirdiği belirtilmektedir. 700 yıla yakın bir süre bölgeye hâkim olan Hititler’in de bu kaleyi yapmış olabileceği değerlendirilmektedir. Yörenin en eski kalelerinden biri olan Kozan Kalesi, “Dağ kaleleri” zincirinin dördüncü halkasını teşkil etmektedir. Kale, iki grup halinde inşa edilmiş  olup 44 kule ve burcu bulunmaktadır. Güney kesimindeki tepede bir iç kale vardır. Kalede 20-30 basamak merdivenle inilen mahzenler ve gizli yollar mevcuttur. İç kale de dahil altı bölümden oluşmaktadır. Bütün bölümleri birbirine bağlayan kapılar vardır. Kalenin su ihtiyacı ise, büyük su sarnıçları sayesinde karşılanmakta idi. Kozan kalesi konumu itibariyle bir yandan Çukurovayı diğer yandan Toroslara çıkış yollarını kontrol altında bulundurması nedeniyle önemli bir noktadadır.Kozan Kalesinden Anavarza, Karasis ve Andıl kalelerinin görüldüğü.Ayrıca berrak bir havada Akdeniz ‘in bile görülebileceği söylenmektedir.


Kategori Gezelim Görelim | KOZAN KALESİ için yorumlar kapalı

Bu yazı için yorumlar kapalıdır..