ÇIKRIK

01 Ocak 2012 – 08:03 -

Çıkrık, doğal ya da yapay liflerden iplik eğirmek için kullanılan bir araçtır.Bazı bölgelerde çark olarak da isimlendirilmektedir.Araç; ağaç kanat, kolçak, mil ve yastıktan meydana gelmektedir.Çıkrık; sağlam bir ağaç parçası üzerine yerleştirilmiş ilkel bir çarkın hareket etmesi, buna bağlı olan demir milin dönmesi ve demir mile bağlı kamışa iplerin  sarılması suretiyle çalışır.Böylece masuralar meydana gelir. Çıkrık M.S. 500 ile 1000 yılları arasında Hindistan‘da keşfedildiği tahmin edilmektedir. Orta  Çağ’da ise Orta Asya üzerinden geçerek Avrupa‘ya ulaştığı ve iplik eğirmek için kullanılan iğin yerine geçtiği bilinmektedir. Çıkrık, iplik eğirme işlemini mekanize etmenin ilk aşaması olan iği yatay olarak yerleştirip büyük bir çark tarafından elle çevrilebilmesine imkan sağlamaktadır. Makinalaşmanın gelişmesiyle bu yöntem geliştirilerek modern çıkrıklar yapılmıştır.Çıkrık aleti 1970’li yıllara kadar köyümüzde kullanılmakta idi, hemen hemen her evde çıkrık ve dokuma tezgahı bulunmaktaydı.Ancak bu aletlerde teknolojiye yenik düşerek şark köşelerindeki yerini almıştır.


Kategori Bunları Biliyor musunuz? | Yorum yok »

Post a Comment