TATARLI KÖYÜ-KAYNARGÖZ

18 Ocak 2011 – 23:50

Tatarlı köyü; Köyümüze yaklaşık 30km.mesafede olup Osmaniye istikametinde gidildiğinde Sakarcalık köyünden Burhan köyüne dönülerek asfalt yoldan gitmek suretiyle ulaşılabilmektedir.Bu yolun devamında ise Mustafabeyli Beldesine ve E-5 karayoluna varılmaktadır.Köyün yakınlarında halen arkeolojik kazıların devam ettiği Tatarlı höyüğü ve geniş bir alanda leçelik tabir edilen taşlık alan bulunmaktadır.Tatarlı köyü Çukurovanın ortasında kalan verimli toprakları, zengin su kaynakları ve tarihi geçmişi ile önemli bir köydür. Kullanılan bir diğer ismi de “Yedioluk”tur. Bu isim de köyün çevresinde yer alan 7 ana pınardan gelmektedir.Mevcut su kaynaklarından Ceyhan ilçesinin su ihtiyacı karşılanmaktadır.Köy içerisinde bulunan ve şahsa ait olan mekan içerisinde su kaynağı kenarında  lokanta mevcut olup halkın hizmetine sunulmuştur.Lokantada alabalık yemeniz tavsiye edilir.Yapılan kazı ve araştırmalarda tatarlı höyüğünün 3.500 yıllık Hitit  Kizzuwatna Uygarlığı’na ait olduğu değerlendirilmektedir.


ÇEBİŞ KALESİ

18 Ocak 2011 – 23:49

Kale,Andırın ilçesine bağlı Gökgedik köyü sınırları içinde  kalmakta  olup  ilçeye  22 km.uzaklıktadır.Yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 4üncü yüzyılda Roma döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.Kale; Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlılar dönemlerinde tamir edilerek kullanılmıştır. Yapı Gökgedik köyünün2 km.güneyinde yeralmakta ormanlık,kayalık ve sarp bir tepenin üzerinde bulunmaktadır.Çebiş kalesi o dönemlerdede önemli bir geçit yeri olan Körsulu vadisini kontrol altında bulundurmak amacıyla karakol amaçlı olarak yapılmıştır.Kalenin 1km.kuzeyinde Hisar kalesi bulunmaktadır.Her iki kalede önemli bir geçiş yeri olan Körsulu vadisini kontrol etmek amacıyla etkin olarak kullanılmıştır.Harebe halinde bulunan kalede burçlar ve su sarnıçları bulunmaktadır.İnşasında kireç harçlı moloz taş malzeme kullanılmıştır.Kale duvarlanın kalınlıkları 1.10 ila 1.40 arasında değişmektedir.


RIFATİYE KALELERİ

18 Ocak 2011 – 23:48

Rıfatiye köyü Andırın ilçesine bağlı olup ilçeye 26km.mesafededir.Rıfatiye Köyünün sınırları içerisinde iki ileri karakol kalesi bulunmaktadır.Bu kalelerin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Roma döneminde 4ncü  yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kaleler Roma döneminden sonra bölgeye hakim olan Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı dönemlerindede tamir edilmiş ve kullanılmıştır.Bu kalelerden biri köyün güneydoğusunda diğeri ise kuzeybatısında  olup çukurovaya giden vadiyi kontrol altında bulundurmaktadır.Bu kalelerin yapılış amacı İç Anadolu bölgesinden Çukurova bölgesine gelen alternatif güzergahlardan biri olan Geben,Çokak,Rıfatiye,Tahta,Yoğunoluk,Avluk oradanda Karatepe ve Kastabalayı takiben daha güneye uzanan kervan yolunun emniyete alınmasıdır.Çukurovaya gelen bu güzergah ile birlikte Geben,Andırın,Karatepe ile Geben,Çığşar,Bağdaş ve Mehmetli güzergahları tarih boyunca sürekli kullanılmış ayrıca bu güzergahların askeri açıdan emniyetli olması nedeniyle de ordular tarafındanda tercih edilmiştir.Bu nedenle Çukurova  bölgesini elinde bulunduran devletler ve beylikler kuzeyden gelebilecek tehlikelere karşı bu yolları sürekli olarak kontrol altında tutmuşlardır.


KOKAR KAPLICASI

18 Ocak 2011 – 23:47

Kadirli İlçesi’nin Koçlu (Avluk) köyü sınırları içerisinde bulunan Kokar kaplıcası İlçe merkezine 15 km mesafededir.Kaplıcaya asfalt yolla ulaşmak mümkündür.Kaplıca çevresinde otel konaklama yeri ve tesisi bulunmamaktadır.Yöre halkı mesire yeri olarak piknik yapmak için  hafta sonlarında Kokar’a  gelmektedirler.Her gün bir kaç defa şehir merkezinden Kokar’a gelip giden dolmuşlar vardır.Arabası ile gelenler için park yeri sorunu bulunmamaktadır.Açık hava lokantasında yemek yiyip çay içilebilir.Hava ılıman iklime sahip olduğu için,konaklama yeri yapıldığında yılın 12 ayında şifa amaçlı olarak burada kalabilmek mümkündür.Kaplıcanın etrafında bulunan  kalıntılar, kaplıcadan Roma ve Bizans dönemlerinde de yararlanıldığına işaret etmektedir. Bizans döneminde kaplıcaya 5 km. uzaklıktaki Ağınağat mevkiinden buraya içme suyu getirildiği kalıntılardan anlaşılmaktadır.Kaplıcadan bir kaynaktan çıkan kaplıca suyu yaz,kış olarak 25 santigrat derecededir. Kaplıca suyunda kükürt oranının yüksek olması ve yine suyun kendine has kokusu nedeniyle de halk arasında; ‘Kokar’ olarak adlandırılmaktadır.Kokar kaplıcası başta sedef hastalığı ve cilt hastalıkları olmak üzere egzema, mantar, vitiligo, (ala,alaca) böbrek ve safra kesesi taşları, şeker hastalığına şifa olduğu bilinmektedir.

 


ANACIK KALESİ

18 Ocak 2011 – 23:45

Anacık kalesi Andırın ilçesi Yeşiloba Beldesine 6km.mesafede olan Anacık köyünde bulunmaktadır.Yapıldığı tarih tam olarak bilinmemekle birlikte mimari tarzı itibariyle Bizans döneminde X.yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir.Anacık kalesi bu bölgeye hakim olan Anadolu Selçuklu,Dulkadir Beyliği ve Osmanlılar dönemindede kullanılmıştır.Kale geniş ovaya hakim konumda karakol niteliğinde yapılmıştır.Anacık kalesi aynı zamanda Kadirli’den Andırına uzanan oradanda Geben ,Göksün ve İç Anadolu’ya aynı zamanda Kapadokya’ya giden tarihi  kervan yolunun stratejik Kadirli,Andırın hattının güney kesimini kontrol altında tutmaktadır.Yapı hafif eğimli bir tepe üzerine iki katlı olarak inşa edilmiştir.